Experimentgymnasiet (EG) var ett gymnasium som startade i Göteborg i augusti 1969 och som låg på Odinsgatan. Jag satt med i dåvarande SECOs referensgrupp när Göteborgs skolförvaltning beslutade att starta Experimentgymnasiet. Gymnasiets metodik grundade sig på elevernas medbestämmande i allt, och alla viktiga beslut skulle fattas på ett allmänt stormöte med elever, lärare och rektor, där alla hade en röst var. I övrigt avskaffades betygen (förutom slutbetyg). Tillsammans med lärarna lade eleverna upp sina studier och läste antingen individuellt eller i mindre studiegrupper. Eleverna fick själva strukturera sina studier och närvaroplikten slopades och skolan höll öppet 7-22 på vardagar och till klockan 15 på lördagar.
För vissa elever blev de nya undervisningsformerna en befrielse som ökade motivationen medan andra hade svårt att ta det stora ansvar som följde av friheten. Skolan fick en enorm uppmärksamhet i skoldebatten och följdes nära av media under de åtta år den existerade.
Jag var en elev i den första kullen om 200 elever och det har präglat min syn på elevinflytande och demokrati.

Bild från ett allmänt möte då Cornelis Vreeswijk underhöll.

Tyvärr har EG satt väldigt lite avtryck i den svenska skoldebatten. Elevmedverkan är fortfarande ett stort utvecklingsområde och är ett av de främsta kritikområden vid Skolinspektionens inspektioner

Lyssna på Sveriges Radios program inför Göteborgs 400-årsjubileum ”Experimentgymnasiet drevs med elevmakt”

Foto: Kollage: Ehwa Lindström.

Läs också Grethe Rottbölls artikel i GP från den 20 juni 2021. ”Dagens skola borde lära av Experimentgymnasiet.”