Under perioden på Smedingeskolan var jag en mycket aktiv föreläsare och skribent. Jag var även aktiv på sociala medier och var en av de första skolledare som var på Twitter.
Smedingeskolans 2 WETT-mässor 2013 och 2014 väckte stor uppmärksamhet. Och Smedingeskolans interaktiva vägg, The Wall blev också uppmärksammad.

Jag blev nominerad till 2014 års innovativa skolledarpris som instiftades av Lärarförbundets skolledarförening och Microsoft.Till slut vann jag priset.

JURYNS MOTIVERING

Skolutveckling är digitalt lärande, enligt Mikael. Han använder tekniken, bland annat 1-1, interaktiv vägg, för att utveckla sin skola och är flitig på hemsida, blogg och sociala medier där han delar med sig av sina kunskaper och fyller på sina egna.
Mikael medverkar ofta i fortbildningsinsatser på konferenser och mässor. Genom en medveten omvärldsbevakning fångar Mikael nytänkande, som han utvecklar och förädlar tillsammans med personalen. Kommunikation, samarbete och pedagogiskt synsätt lärarna emellan har utvecklats. Lusten att undervisa och lära har ökat hos både lärare och elever.