Välkommen till årets viktigaste konferens för dig som planerar och bygger skollokaler!


En sko byggnation där skolans lokaler, innehåll och organisation utvecklas hand i hand är de projekt där skolan på riktigt blir tillgänglig och hälsofrämjande. Det pedagogiska, sociala och fysiska är det som tillsammans skapar goda skol- och lärmiljöer. Hur kan ett ökat fokus på att utveckla skola, inte bara skolhus, bli en kraft för att bygga alla elevers bästa skola? Hur utformas tillgängliga och hälsofrämjande skol- och lärmiljöer? Hur planerar och bygger man skolmiljöer som gör skolan bra för alla elever?
På Ability Partners nya konferens Framtidens skol- och lärmiljöer och tillhörande workshop Utveckla väl fungerande lärmiljöer får du de senaste kunskaperna och utvecklingen inom området! Ta tillfället i akt och delta tillsammans med dina kollegor för att ta er planering och byggnation av skolor till nästa nivå!

Anmäl dig genom att klicka på bilden.