LÄNK TILL PROGRAMMET

Hållbar Skola är med på Sverige Möts. Mikael Parknäs är en av 8 debattörer. Debatt om skolpolitiken. Hur ska framtidens skola se ut i Sverige? Hur ska resultaten förbättras? Hur ska alla elever i hela landet garanteras en likvärdig skolgång? Är friskolorna ett bra komplement till de kommunala skolorna eller leder de till ökad segregation och ökade kostnader? Direkt från Trelleborg. Programledare: Magnus Thorén.

Deltagarlista:
JOHAN PEHRSON (L)
DANIEL RIAZAT (V)
MAGNUS HENREKSON
MARIA WIMAN
PEJE EMILSSON
JÖRGEN THOLIN
MIKAEL PARKNÄS
LENNART HÖCKERT (S) lokalt Trelleborg
ANNA KAJSON CARLQVIST (M) lokalt Trelleborg