Samarbete med Peter C Lippman

Under planerandet av Kvibergsskolan hade vi många skypemöten, ofta på nätterna eftersom Peter bodde på Nya Zealand då. Det var ett väldigt givande samarbete kring ”evidence based designs”. Peter var också på skolan när den öppnade och hade en workshop med personalen om hur vi kunde jobba med Activity Based Learning

I huvudet på en skolledare – publikation

Mikael var en flitig skribent i Datorn i Utbildningen. Många artiklar om Framtidens skola, digitalisering och lärmiljöer. Här kan du ta del av ett särtryck med flera av hans tidiga artiklar. Klicka på bilden.