Process
ledning

Process
ledning

Vi tar uppdrag som processledare för hela er ombyggnads/ nybyggnadsprocess. Det kan också vara mindre projekt som inredning av nya lärmiljöer eller planering av pedagogisk förflyttning. Vi skräddarsyr efter era behov. Här följer några exempel:

Skolbygge = skolutveckling

När behov finns att bygga om eller nytt, behöver man i ett första steg fastställa en pedagogisk idé och tänka igenom vilken organisation och vilka arbetssätt som bäst stödjer denna. Därefter kan de fysiska miljöerna planeras och byggas. Ett nybyggnadsprojekt behöver ofta starta som ett verksamhetsutvecklingsprojekt.

Visionsarbete

Hur får man alla att arbeta åt samma håll? En process där vi arbetar med hela personalen och tar fram en förankrad vision och värdeord. Vi använder också tekniken Storytelling för att förankra visionen i varje medarbetare. En viktig process på alla skolor särskilt om man ska bygga om och bygga nytt.

Önskvärd pedagogisk förflyttning

Inför en ombyggnad eller annan förändring är det viktigt att ledningen har definierat önskvärd ”pedagogisk förflyttning”. Är målet definierat? Kartläggning av utvecklingsbehov. Vilken fortbildning behövs? Hur kan. Vi lägga upp det kollegiala lärandet i organisationen.

En process som kan genomföras med workshops med ledningsgrupp, förstelärare eller projektgrupp. Processen kan kompletteras med föreläsningar för all personal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lobortis velit erat, sed dictum orci bibendum ut. 

Kontakta oss

allmäna frågor

Frågor kring företaget, vad vi erbjuder osv? Kontakta oss via telefon eller mail redan idag! Så ses vi snart.