Workshops

Workshops

Det finns en mängd olika ämnen för workshops för olika målgrupper som projektgrupp, referensgrupp eller ledningsgrupp. De kan genomföras ”live” eller på distans eller en blandning (hybrid). Vi skräddarsyr efter era behov. Här följer några exempel:

Utformning av de estetiska lärmiljöerna

Vill ni satsa på de kreativa lärmiljöerna? Slöjd-, bild- och HKK-salar blir ofta mycket traditionella och utformade efter ”halv-klasser”. Behöver det vara så? Vill vi hitta nya sätt att arbeta i ateljéer som ger större möjligheter att integrera dessa lärmiljöer i andra ämnen och temaarbete. Och ska vi ha ett Makerspace? I så fall varför?

Så här är det att arbeta på vår skola!

Det är bra att ta fram ett dokument som används vid rekrytering och medarbetarsamtal. Det beskriver kort skolans mål och värdegrund med konkreta exempel. Om vi säger att vi har ”Elevens lärande i centrum” – vad innebär det och hur syns det? Om vi säger att ”Skolan är en del av det digitaliserade samhället” – vad innebär det och hur syns det?

Skolbibliotekets roll - MIK

Skolbibiblioteken är i fokus men tyvärr skjuter inte staten till så att vi får en likvärdighet i skolans bibliotek. Skolbibliotekens viktiga roll för att stimulera läsning och dess roll för skolans digitalisering kan inte överskattas. Hur kan vi arbeta för att skolbiblioteket ska bli en viktig resurs för elevernas kunskapsutveckling och lärarnas undervisning?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lobortis velit erat, sed dictum orci bibendum ut. 

Kontakta oss

allmäna frågor

Frågor kring företaget, vad vi erbjuder osv? Kontakta oss via telefon eller mail redan idag! Så ses vi snart.