2010 sökte Smedingeskolan en rektor som skulle jobba med den befintliga rektorn. Jag sökte jobbet och kom närmast från Fritslaskolan. Skolan sökte en ledning som kunde leda digitaliseringen när Smedingeskolan blev de första en-till-en skolan i Kungsbacka. Snart slutade den befintliga rektorn och min kollega på Fritslaskolan sökte jobbet och vi blev ett starkt team som hade jobbat tillsammans förut.

Uppdraget för oss var att leda digitaliseringen och att stoppa elevflykten från skolan. Smedingeskolan förlorade fler och fler elever till centrumskolorna i Kungsbacka. Vi fick jobbet och satsade på tre viktiga områden:

I samband med detta fick vi också bidrag från kommunen att investera i musik och elevcafé. En fantastisk musikstudio och PA-anläggning i musiksalen och ett modernt elevcafé med med filmprojektor och personal. Vi hade s k ”skolmorfar” som jobbade i cafeét och var en stor tillgång i elevvården.

Leda digitaliseringen

Smedingeskolan hade utsetts till första skola i Kungsbacka att delta i projektet en-till-en, dvs endator till varje elev. Anledningen till det var att lärarna på Smedingeskolan hade bäst resultat på PIM (Praktisk IT och mediekompetens). Läs mer på Skolverket.
Det innebar att alla elever och all personal fick en PC. Vår första åtgärd var att anställa en IKT-pedagog som stöd för den pedagogiska utvecklingen. Ganska snart gick vi över till iPads för att de har större multimodala möjligheter och vi var en av de första skolorna i Sverige att använda iPads på högstadiet.

Under den här perioden pågick en stor debatt om IT-projekt. Jag hävdade att det handlade om skolutveckling och att skolans rektorer skulle leda utvecklingen, inte en IT-grupp. Jag föreläste mycket runt om i Sverige om detta under rubriken ”Dags att sluta prata om IT-projekt och börja snacka skolutveckling istället!
Jag skrev också många artiklar i ämnet och flera av dem finns sammanställda ”I huvudet på en skolledare”. Den kan du läsa här.

Lärarna blev så småningom så duktiga så att vi anordnade en lokal mässa ”WETT” två år i följd 2013-2014. Det var en travestering av den stora BETT-mässan. WETT= West Education Technology Transformation. Vi hade över 200 betalande besökare till ett 20-tal olika program.

Smedingeskolans vision

Vi arbetade ett helt läsår med att förankra och ta fram en vision. Vi hade flera seminarier och studiedagar under teman som:

  • Scenarioplanering; hur kommer samhället att se ut om 20 år?
  • Vilka kunskaper och färdigheter behöver eleverna som ska verka i det samhället?
  • ..och hur ska då skolan se ut idag?

Vi landade i visionen: Smedingeskolan, Tillsammans in i framtiden

Våra värdeord var:
VI VÅGAR:
finnas
utvecklas
misslyckas
lyckas

Varumärkesresan

Varje skola, företag eller förening har ett ”varumärke”. Det vill säga ”vilka tankar och känslor väcks hos dig när du hör namnet xxxxx?”. Vad man än tycker om skolvalet så var ju verkligheten att man kunde välja vilken skola man ville och det skapar ju konkurrens om eleverna. Det betydde mycket för budgeten, varje elev genererade omkring 50 000 kr så det var ett stort tapp om 10-15 elever bytte skola.

Att förbättra sitt varumärke handlar inte om någon falsk marknadsföring utan det handlar om ett medvetet kvalitetsarbete där all personal är inblandad. Så man måste vara ärlig i sin information om skolan. Det finns en devis när det gäller varumärke; ”Att överlova och underleverera är katastrof”. Ärligheten handlar också om att vara tydlig med vilka utmaningar man har.

Vi tog in en extern konsult och det var mycket kontroversiellt. Resultatet var att vi behöll eleverna och t o m hade externa sökande.

I det här arbetet var sociala medier väldigt viktig och vi startade tidigt en blog för att kommunicera vårt budskap och starta en öppen debatt med brukarna. Jag var också mycket aktiv på Twitter och en av de första skolledarna att finnas på Twitter.

I samband med arbetet med varumärke tog vi fram en visionsfilm