Under planerandet av Kvibergsskolan hade vi många skypemöten, ofta på nätterna eftersom Peter bodde på Nya Zealand då. Det var ett väldigt givande samarbete kring ”evidence based designs”. Peter var också på skolan när den öppnade och hade en workshop med personalen om hur vi kunde jobba med Activity Based Learning