Hållbar Skola Nu

IMG_0041

Föreläsningar

Föreläsningar

Föreläsningar är ett utmärkt redskap för inspiration eller kunskapsinhämtning. Vi har en hög interaktivitet med deltagarna och föreläsningarna kan hållas ”live” eller på distans. Vi skräddarsyr efter era behov. Här följer några exempel:

En skola för elevernas nutid och framtid, vad betyder det?

Inspirationsföreläsning som tittar på de utmaningar dagens- och framtidens skola står inför. Hur ska vi skapa en skola som engagerar och tar tillvara på elevers lust att skapa och lära? Hur kan drömmar uppfyllas och hur kan ett engagemang för jordens framtid tas tillvara? Hur påverkar det undervisning, skolbygge och organisation?

Föreläsningen lämpar sig för såväl personal som tjänstepersoner och politiker och kan med fördel utvidgas till en workshop.

Kvibergsskolan - ett skolutvecklings-projekt där evidensbaserade lärmiljöer, digitalisering och didaktisk design går hand i hand.

Föreläsning som beskriver arbetet med att bygga Kvibergsskolan. Alltifrån verksamhetsidé, visionsarbete, ledarskap, organisation, schema och skapande av lärmiljöer.
#Hållbarttillsammans – en skola i en digital tid. Vi tar också upp rekrytering, kollegialt lärande och vad som händer när skolan är färdigbyggd. Och hur hade vi gjort idag? Erfarenheter och misstag.

Har vår skola ett varumärke?

Varumärke har ju fått en dålig klang av nyliberalt marknadstänkande. Men alla företag, organisationer och verksamheter har ett varumärke. Vad tror du att dina intressenter tänker och känner när de hör din skolas namn? Det är din skolas varumärke. Att förbättra sitt varumärke handlar om att förbättra kvaliteten och ha en mycket transparent och ärlig information. ”Att överlova och underleverera” är det sämsta som finns.
Det är väldigt lätt att ”förstöra” ett varumärke – tänk ICAs köttfärsskandal, men det tar lång tid att bygga upp ett förtroende.

Vi tar upp kommunikation, marknadsföring och sociala medier.

Kan hybridundervisning lösa en del av skolans utmaningar?

Läs vårt intressanta framtidsscenario om kommande lärarbrist, elevernas bristande lust att lära och digitaliseringens möjligheter. Vi tror att en kombination av fjärrundervisning och närundervisning kan lösa en del av skolans utmaningar!
Läs hur!

Elevernas värld på nätet - hur arbetar elevhälsan?

Allt mer tid i skolan går åt till att reda ut konflikter som uppstår på nätet i elevernas digitala värld. Kränkningar, hot och trakasserier men också orimliga krav på framför allt flickor framförs i sociala medier. Vet vi hur elevernas värld ser ut? Kan vi använda det i undervisningen? Hur kan elevhälsan arbete?

ATT LEDA DIGITALISERING - VAD INNEBÄR DET?

Skolans chockdigitalisering under pandemin ger oss möjlighet att förbättra undervisningen. Hur kan du som skolledare och/eller IKT-pedagog använda digitala verktyg och resurser för att förbättra undervisningen och öka motivationen hos eleverna. Hur organiserar du en digital skola.Kan du arbeta med digital didaktisk design med dina lärare? Hur kan du involvera eleverna?

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lobortis velit erat, sed dictum orci bibendum ut. 

Kontakta oss

allmäna frågor

Frågor kring företaget, vad vi erbjuder osv? Kontakta oss via telefon eller mail redan idag! Så ses vi snart.