WHY SCHOOLS MUST TRANSFORM

Efter valet har skoldebatten präglats av Liberalernas agenda. Digitaliseringens kritiseras och t o m beskylls för skolans förfall. Man satsar miljarder på tryckta läroböcker, speciallärare och sociala team (som ska kunna plocka ut elever från klassen om de stör och sätta dem i särskilda undervisningsgrupper). Man vill stärka skolledares och lärares möjligheter till tvångsåtgärder och […]

Byggbeskrivning framtidens skola

DU SOM SKA BYGGA ELLER BYGGA OM FRAMTIDENS SKOLA Det byggs eller byggs om väldigt många skolor runt om i Sverige. Det är ett stort skolutvecklingsprojekt där du som rektor har en nyckelroll. Antagligen har du en projektledare på kommunen eller en externt upphandlad projektledare som håller i projektet. Vad innebär då projektet ”att bygga […]

Skolans chockdigitalisering under pandemin ger oss möjlighet att förbättra undervisningen

Samhället öppnar så sakta upp nu när pandemin avklingar. Företag och organisationer jobbar för fullt med vad de lärt under pandemin för att ta tillvara erfarenheterna av distansarbete och digitaliseringens möjligheter. Man ser över arbetssätt, teknik och hybridarbete (blandning av arbete på distans och på plats).Vad gör då skolan? Vår utbildningsminister önskar glad sommar på […]

Hållbar Skola Nu deltar på Arena Bygga Skola 2021

Ett steg bakåt, två steg framåt. Varför är det så svårt att driva skolutveckling och skolhusutveckling parallellt? Vi lyssnar på några av de exempel som finns i Sverige där man arbetat med skolutveckling samtidigt som man utvecklar skolhusets utformning. Vi diskuterar kring varför det är så svårt. Vilka misstag har man gjort i de projekt där […]

Kvibergsskolan – Göteborgs populäraste skola

Det var mycket debatt och turbulens våren 2018 om Kvibergsskolan. Mycket falska rykten och dålig faktaunderbyggnad. Läs mer under Projekt – Kvibergsskolan http://hallbarskola.nu/2021/09/kvibergsskolan/ Men inför hösten 2021 var Kvibergsskolan den mest sökta skolan i Göteborg. Här kan du läsa GP:s artikel ”Här är Göteborgs populäraste skolor”

Experimentgymnasiet

Experimentgymnasiet (EG) var ett gymnasium som startade i Göteborg i augusti 1969 och som låg på Odinsgatan. Jag satt med i dåvarande SECOs referensgrupp när Göteborgs skolförvaltning beslutade att starta Experimentgymnasiet. Gymnasiets metodik grundade sig på elevernas medbestämmande i allt, och alla viktiga beslut skulle fattas på ett allmänt stormöte med elever, lärare och rektor, […]

Smedingeskolan 6-9

2010 sökte Smedingeskolan en rektor som skulle jobba med den befintliga rektorn. Jag sökte jobbet och kom närmast från Fritslaskolan. Skolan sökte en ledning som kunde leda digitaliseringen när Smedingeskolan blev de första en-till-en skolan i Kungsbacka. Snart slutade den befintliga rektorn och min kollega på Fritslaskolan sökte jobbet och vi blev ett starkt team […]

Innovativa skolledarpriset 2014

Under perioden på Smedingeskolan var jag en mycket aktiv föreläsare och skribent. Jag var även aktiv på sociala medier och var en av de första skolledare som var på Twitter.Smedingeskolans 2 WETT-mässor 2013 och 2014 väckte stor uppmärksamhet. Och Smedingeskolans interaktiva vägg, The Wall blev också uppmärksammad. Jag blev nominerad till 2014 års innovativa skolledarpris […]

Kvibergsskolan F-9

I februari 2016 fick jag alla skolledares drömjobb. Jag fick i uppdrag att vara pedagogisk ansvarig och konceptansvarig för byggande av Kvibergsskolan F-9. Jag fick leda projektgruppen och utformandet av Kvibergsskolan F-3 och Kvibergsskolan 4-9. Kvibergsskolan F-3 var redan ritad av Tengboms och den var byggnadsmässigt en relativt traditionell 2-parallellig F-3 skola som skulle rymma […]