WHY SCHOOLS MUST TRANSFORM

Efter valet har skoldebatten präglats av Liberalernas agenda. Digitaliseringens kritiseras och t o m beskylls för skolans förfall. Man satsar miljarder på tryckta läroböcker, speciallärare och sociala team (som ska kunna plocka ut elever från klassen om de stör och sätta dem i särskilda undervisningsgrupper). Man vill stärka skolledares och lärares möjligheter till tvångsåtgärder och […]

Tre intressanta skolor

Ta chansen att återuppleva Forum Bygga Skola 2021 Klicka på länken och se en film med tre intressanta skolbyggen. De första 80 minuterna handlar omKvibergsskolan, Sjölundaskolan och Skapaskolan. – Läs mer om sjölundaskolan– Läs om visionen och bakgrunden till Skapaskolan– Läs mer om Kvibergsskolan som gick från sågad till Göteborgs populäraste skola. Titta också på […]

Så skapas studiero i skolan

Nyligen publicerade Skolinspektionen årets Skolenkät som går ut till hälften av Sveriges elever i år5 och 8 i grundskolan. Den visar att 85% av lärarna upplever studiero på lektionerna men endast37% av eleverna i år 5 och 42% av eleverna i år 8. Dessutom tycker 23% av eleverna i år 5 att deibland, sällan eller […]

Hållbar Skola är med på Sverige Möts

LÄNK TILL PROGRAMMET Hållbar Skola är med på Sverige Möts. Mikael Parknäs är en av 8 debattörer. Debatt om skolpolitiken. Hur ska framtidens skola se ut i Sverige? Hur ska resultaten förbättras? Hur ska alla elever i hela landet garanteras en likvärdig skolgång? Är friskolorna ett bra komplement till de kommunala skolorna eller leder de […]

Planera för ny- eller ombyggnation av skola

Nu är det dags att planera för höstens aktiviteter för dig som är ansvarig eller är med i en projektgrupp för ny- eller ombyggnation av skola. Hållbar Skola erbjuder alltifrån inspirationsföreläsningar för personal, politiker och förvaltningspersonal till fullständig processledning. Se vår ”Byggbeskrivning” och se olika förslag till föreläsningar, workshops ochprocessledning. Givetvis skräddarsyr vi efter era […]

Byggbeskrivning framtidens skola

DU SOM SKA BYGGA ELLER BYGGA OM FRAMTIDENS SKOLA Det byggs eller byggs om väldigt många skolor runt om i Sverige. Det är ett stort skolutvecklingsprojekt där du som rektor har en nyckelroll. Antagligen har du en projektledare på kommunen eller en externt upphandlad projektledare som håller i projektet. Vad innebär då projektet ”att bygga […]

Hybridundervisning kan lösa en del av skolans utmaningar

Samhället öppnar så sakta upp nu när pandemin avklingar. Företag och organisationer jobbar för fullt med vad de lärt under pandemin för att ta tillvara erfarenheterna av distansarbete och digitaliseringens möjligheter. Man ser över arbetssätt, teknik och hybridarbete (blandning av arbete på distans och på plats).Vad gör då skolan? Vår utbildningsminister önskar glad sommar på […]