Skolans chockdigitalisering under pandemin ger oss möjlighet att förbättra undervisningen

Samhället öppnar så sakta upp nu när pandemin avklingar. Företag och organisationer jobbar för fullt med vad de lärt under pandemin för att ta tillvara erfarenheterna av distansarbete och digitaliseringens möjligheter. Man ser över arbetssätt, teknik och hybridarbete (blandning av arbete på distans och på plats).Vad gör då skolan? Vår utbildningsminister önskar glad sommar på […]

Hållbar Skola Nu deltar på Arena Bygga Skola 2021

Ett steg bakåt, två steg framåt. Varför är det så svårt att driva skolutveckling och skolhusutveckling parallellt? Vi lyssnar på några av de exempel som finns i Sverige där man arbetat med skolutveckling samtidigt som man utvecklar skolhusets utformning. Vi diskuterar kring varför det är så svårt. Vilka misstag har man gjort i de projekt där […]

Kvibergsskolan – Göteborgs populäraste skola

Det var mycket debatt och turbulens våren 2018 om Kvibergsskolan. Mycket falska rykten och dålig faktaunderbyggnad. Läs mer under Projekt – Kvibergsskolan http://hallbarskola.nu/2021/09/kvibergsskolan/ Men inför hösten 2021 var Kvibergsskolan den mest sökta skolan i Göteborg. Här kan du läsa GP:s artikel ”Här är Göteborgs populäraste skolor”

Framtidens skol- och lärmijöer

Välkommen till årets viktigaste konferens för dig som planerar och bygger skollokaler! En sko byggnation där skolans lokaler, innehåll och organisation utvecklas hand i hand är de projekt där skolan på riktigt blir tillgänglig och hälsofrämjande. Det pedagogiska, sociala och fysiska är det som tillsammans skapar goda skol- och lärmiljöer. Hur kan ett ökat fokus […]

LÄRMILJÖPODDEN om Kvibergsskolan

Under den senaste hösten och våren spelade vi på ÅWL in 20 avsnitt av vår alldeles egen podd Lärmiljöpodden. En podd om vad som är bra lärmiljöer, vad som krävs för att utveckla bra lärmiljöer och vilka fallgropar vi ska undvika.I programmet pratar Louise Lindquist Sassene med gäster som alla är experter inom sina områden […]

Samarbete med Peter C Lippman

Under planerandet av Kvibergsskolan hade vi många skypemöten, ofta på nätterna eftersom Peter bodde på Nya Zealand då. Det var ett väldigt givande samarbete kring ”evidence based designs”. Peter var också på skolan när den öppnade och hade en workshop med personalen om hur vi kunde jobba med Activity Based Learning

I huvudet på en skolledare – publikation

Mikael var en flitig skribent i Datorn i Utbildningen. Många artiklar om Framtidens skola, digitalisering och lärmiljöer. Här kan du ta del av ett särtryck med flera av hans tidiga artiklar. Klicka på bilden.

Experimentgymnasiet

Experimentgymnasiet (EG) var ett gymnasium som startade i Göteborg i augusti 1969 och som låg på Odinsgatan. Jag satt med i dåvarande SECOs referensgrupp när Göteborgs skolförvaltning beslutade att starta Experimentgymnasiet. Gymnasiets metodik grundade sig på elevernas medbestämmande i allt, och alla viktiga beslut skulle fattas på ett allmänt stormöte med elever, lärare och rektor, […]

Smedingeskolan 6-9

2010 sökte Smedingeskolan en rektor som skulle jobba med den befintliga rektorn. Jag sökte jobbet och kom närmast från Fritslaskolan. Skolan sökte en ledning som kunde leda digitaliseringen när Smedingeskolan blev de första en-till-en skolan i Kungsbacka. Snart slutade den befintliga rektorn och min kollega på Fritslaskolan sökte jobbet och vi blev ett starkt team […]

Innovativa skolledarpriset 2014

Under perioden på Smedingeskolan var jag en mycket aktiv föreläsare och skribent. Jag var även aktiv på sociala medier och var en av de första skolledare som var på Twitter.Smedingeskolans 2 WETT-mässor 2013 och 2014 väckte stor uppmärksamhet. Och Smedingeskolans interaktiva vägg, The Wall blev också uppmärksammad. Jag blev nominerad till 2014 års innovativa skolledarpris […]