Hållbar skola nu

En skola för Sveriges nutid och
framtid

Vad är hållbar skola?

Hållbar Skola Nu, är ett konsultbolag som specialiserar sig kring hållbarhet, digitalisering och lärmiljöer.

Förutom de tre vanliga hållbarhetsperspektiven ekologisk, ekonomisk och sociologisk hållbarhet så lägger vi till pedagogisk hållbarhet. För att en skola ska innefatta dessa 4 perspektiv så behövs:

  • Lärmiljöer som är anpassad till en varierad och multimodal undervisning.
  • Pedagogik som tar tillvara digitaliseringens möjligheter fullt ut.
  • En undervisning som ger eleverna lust att lära mer och ger alla möjlighet att lyckas.
  • En skolbyggnad som är ekologiskt och ekonomiskt hållbar.
  • Ett socialt klimat som präglas av samarbete, ansvarstagande och inflytande.
  • Ett ledarskap som gör att alla kan växa och utvecklas.

Vad vi gör

Process
ledning

Vi tar uppdrag som processledare för hela er ombyggnads/ nybyggnadsprocess. Det kan också vara mindre projekt som inredning av nya lärmiljöer eller planering av pedagogisk förflyttning.

Workshops

Det finns en mängd olika ämnen för workshops för olika målgrupper som projektgrupp, referensgrupp eller ledningsgrupp. Klicka vidare för se exempel på workshops. De kan genomföras ”live” eller på distans.

Föreläsningar

Föreläsningar är ett utmärkt redskap för inspiration eller kunskapsinhämtning. Vi har en hög interaktivitet med deltagarna och föreläsningarna kan hållas ”live” eller på distans. Klicka vidare för att se några exempel.

Projekt

Kvibergs
skolan

I februari 2016 fick jag alla skolledares drömjobb att vara pedagogiskt ansvarig för bygget av en ny skola. Kvibergsskolan F-9 består av två skolhus, F-3 och 4-9, och det var mycket diskussion och ogrundad kritik av bygget under våren 2018. Nu är skolan Göteborgs populäraste. skola 

smedinge
skolan

Smedingeskolan, då en 6-9 skola, var den första skola i Kungsbacka som skulle bli en en-till-en skola. Min kollega och jag fick jobbet som rektorer med uppdrag att leda arbetet med digitaliseringen och med varumärket. Skolan tappade många elever inför valet till år 6.

Efter två år gick vi över från PC till Ipads.

Utmärkelse

INNOVATIVA SKOLLEDARPRISET 2014

Under min tid som rektor på Smedingeskolan var jag väldigt aktiv på sociala medier och som skribent i Datorn i Utbildningen. Jag var bl a en av de första skolledarna på Twitter.

 

Experiment
Gymnasiet

Experimentgymnasiet var Sveriges enda gymnasieskola med total demokrati – ingen rektor och alla, elever som personal, hade en röst. Beslut togs på det allmänna mötet .

Jag var med i dåvarande elevorganisationens referensgrupp inför starten. Och var iden första gruppen som började på EG

Följ oss på Instagram

Exklusivt innehåll

#hallbarskolanu

Grundare

Mikael har arbetat som rektor, försäljningschef och även som konsult i eget företag. Han har stor erfarenhet av skolledning, verksamhetsutveckling, digitalisering, ledarskap, lärmiljöer och skolbygge

Mikael parknäs

Ägare och grundare